Αντιπροσωπευτικά δείγματα της δουλειάς μου:

ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI ELENI ZOUKI
Αγιογραφία:
Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 10/2014

Αγιογραφία:
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ #2

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 12/2014

Αγιογραφία:
ΆΓΓΕΛΟΣ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 03/2014

Αγιογραφία:
Η ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 01/2015

Αγιογραφία:
ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 01/2015

Αγιογραφία:
Ο ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 01/2015

Αγιογραφία:
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 08/2014

Αγιογραφία:
Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 10/2014

Αγιογραφία:
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 10/2014

Αγιογραφία:
Ο ΓΕΡΩΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 09/2014

Αγιογραφία:
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 09/2014


Αγιογραφία:
ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 11/2014

Αγιογραφία:
Η ΠΑΝΑΓΙΑ & ΤΟ ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ

Εμπνευσμένη Αγιογραφία από το τρίπτυχο του Duccio Di Buoninsegna
"The Holy Virgin and the Christ Child with St. Dominic & St. Aurea"
του 1300 - 1305

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 12/2012

Αγιογραφία:
Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Αντίγραφο Βυζαντινής Εικόνας

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 01/2013

Αγιογραφία:
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Αντίγραφο Βυζαντινής Εικόνας

Δια χειρός Αγιογράφου:
Ελένης Ζούκη - Λαζογιάννη

Έτος Δημιουργίας: 12/2012

 

Copyright 2007-2013 Eleni Zouki Art Gallery ....

Θέμα από: WordpressCenter.com.
Προσαρμογή στο blog: Dilaz®.